Protokoll Årsmöte 2011-02-03 Katrineholms Skyttar


Närvarande: Hans Eriksson, Jenny H, J-O P, Rolf R, Martin N,
Peter Heibrant, Robert E, Göran P


1. Mötets öppnande
Sittande ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt förättade prisutdelning.

2. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Hasse Eriksson

3. Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Jenny H

4. Prövning om stämman blivit behörigt kallad
Ja

5. Godkännande av dagordningen för årsmötet
Ja

6. Val av justerare till årsmötesprotokollet
Till justerare valdes Rolf R och Göran P

7. Genomgång av verksamhetsberättelsen för föreningen
Katrineholms skyttar (KS) har haft skjutningar varje vecka hela året förutom under juli och under juluppehållet.
Delar av vårterminen och höstterminen var KS inhyrda i Duveholmshallen´s skjutlokal
med vardera tretton sammankomster, övrig tid har skjutningen skett på
Dammängens pistolbana.
En gång i månaden har minst två från styrelsen närvarat.

KS har haft en representant i styrelsen för Dammängens samarbetsförening (Jenny H) som bildades under 2006. Samtliga skytteklubbar i Katrineholms kommun är representerade i Dammängens samarbetsförening.

Förbundets skyttemedaljer har delats ut enligt följande:
Skyttemedalj Brons, Jonny O
Skyttemedalj Silver, Jonny O
Skyttemedalj Guld, Peter Heibrandt, Göran P, Martin N

KS har varit representerade vid några tävlingar med olika resultat.

KS hade 9 st skyttar anmälda till det årliga riksmästerskapet. Hans Eriksson placerade sig så att han förärades riksskyttemedalj brons. Nämnas kan att Jonny O tog en 5:e placering i sin klass, dock utan medalj.

Klubben har dessutom haft klubbmästerskap, 10 deltagande i klass 2.
Resultat:
1:a Hans Eriksson
2;a Jan-Olof P
3;a Martin N

Jonny O har kvalificerat sig för licens på kaliber 9mm.

Katrineholms Skyttar har under året gjort en utflykt till vapenauktion i Stockholm för att kolla på olika vapen.
KS har även av Natanaelsson köpt 1
st CZ 75 9mm med tillhörande växelsats kal.22”
i köpet ingick även ammo, kikare och hölster.

Klas W har köpt KS Browning kal 22.

KS har även haft tre företagsskjutningar under året.

Medlemsantalet den 31 dec 2010 var 18 stycken, varav 13 är aktiva skyttar.

8. Genomgång av kassaberättelse för 2010
Ordförande Hans Eriksson redovisade föreningens ekonomi, se bifogat dokument.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Ja

10. Val av ordförande, ledamot och materialförvaltare

Val av ordförande år       2011   1 år Hans Eriksson

Val av ledamot                2011  2 år Peter Heibrandt

Val av materialförvaltare 2011  1 år J-O P

Kassör                            2011  2 år Robban E

Val av sekreterare           2010 2 år Jenny H

Val av ledamot                2010 2 år Johnny O

Val av säkerhetsansvarig 2010 2 år J-O P

Revisor                           2010 2 år Rolf R


11. Ändring av årsavgift
Ordförande påpekade att det fortfarande slarvas med att betala medlemsavgifter i tid.
Mötet beslutade dock att ej utesluta någon.


12. Firmatecknare
Firmatecknare är ordförande och eller sekreterare tillsammans med annan i styrelsen.
Dessa kan underteckna licensansökan.


13. Poängräkning
Göran P kom med ett nytt förslag till poängräkning vid klubbens interna tävlingar.


14. Mötets avslutande
Årsmötet avslutades av ordförande samt med efterföljande tacobuffé.

Vid protokollet   Sekreterare Jenny H

Ordförande Hans Eriksson