Protokoll årsmöte 2010-02-18 Katrineholms Skyttar

 

 1. Mötets öppnande

Sittande ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 1. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Hans Eriksson

 1. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Jenny H

 1. Prövning om stämman blivit behörigt kallad

Ja

 1. Godkännande av dagordningen för årsmötet

Ja

 1. Val av justerare till årsmötesprotokollet

Till justerare valdes Johnny O och Magnus L

 1. Genomgång av verksamhetsberättelsen för föreningen

      Katrineholms skyttar har under 2009 fått 6 nya medlemmar i klubben,
Klas W, Lars Å, Jonny O, Magnus L, Hans H och Felicia W.

Katrineholms skyttar (KS) har haft skjutningar varje vecka hela året
förutom under juli och under juluppehållet.
Delar av vårterminen och höstterminen var KS inhyrda i Duveholmshallen´s skjutlokal med vardera tretton sammankomster, övrig tid har skjutningen skett på Dammängens pistolbana.
En gång i månaden har minst två från styrelsen närvarat.

KS har en representant i styrelsen för Dammängens samarbetsförening (Jenny Herbertsson) som bildades under 2006.
Samtliga skytteklubbar i Katrineholms kommun är representerade i Dammängens samarbetsförening.

KS fick hjälp av bygglinjen på Duveholms gymnasiet, att bygga en toalett till 25m banan på Dammängen samt ekonomisk hjälp att slutföra uppförandet.

KS har varit representerade vid några tävlingar med olika resultat.
KS hade 9 st skyttar anmälda till det årliga riksmästerskapet.
Klas W placerade sig så att han förärades riksskyttemedalj brons.

Klubben har dessutom haft klubbmästerskap, 10 deltagande i klass 2.

Resultat:

1:a Peter Heibrant

2:a Jan-Olof P

3:a Klas W

Klas W har kvalificerat sig för licens på kaliber 22.


Peter Heibrant, Klas W, Martin N samt Jenny H  
har genomfört godkänd utbildning för pistolskyttekortet.

Medlemsantalet den 31 dec 2009 var 18 stycken, varav 13 är aktiva skyttar.

Katrineholms Skyttar har under året gjort två stycken utflykter för att kolla på olika vapen.


Medaljer har delats ut enligt följande:

Skyttemedalj Brons, Klas W, Peter Heibrant, Martin N

Skyttemedalj Silver, Peter Heibrant och Martin N

Skyttemedalj Guld, Jenny H och Robert E

Katrineholms skyttar har även haft två företagsskjutningar under året. 1. Genomgång av kassaberättelse för 2009

Ordförande Hans Eriksson redovisade föreningens ekonomi, se bifogat dokument.
Redovisningen godkändes.

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen

                            Ja

 1. Val av ordförande, sekreterare, ledamot, materialförvaltare, säkerhetsansvarig och revisor


Val av ordförande               1 år      Hans Eriksson

Val av sekreterare              2 år      Jenny H

Val av ledamot                   2 år      Johnny O

Val av materialförvaltare    1 år      J-O P

Val av säkerhetsansvarig    2 år      J-O P

Revisor                              2 år      Rolf R


 1. Ändring av årsavgift

Årsmötet beslutade att höja årsavgiften till 400 kr från och med 2011.

 1. Mötets avslutande

Årsmötet avslutades av ordförande samt med efterföljande tacobuffé.

Vid protokollet

Jenny H
-----------------------------------------------------------------------------------

Tillägg till årsmötesprotokoll:

Ordförande och/eller sekreterare tillsammans med annan i styrelsen
skriver under medlemsintyg vid licensansökningar