Protokoll årsmöte 2008-01-17 Katrineholms Skyttar

Närvarande:   Kenneth K, Hasse E, Robban E, Bo F, Rolf R, Jocke T, Jenny H, Göran P

 

 

1.      Mötets öppnande

Sittande ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

2.      Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Hasse Eriksson

 

3.      Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Jenny H

 

4.      Prövning om stämman blivit behörigt kallad

Ja

 

5.      Godkännande av dagordningen för årsmötet

Ja

 

6.      Val av justerare till årsmötesprotokollet

Till justerare valdes Bo F och Jocke T

 

7.      Genomgång av verksamhetsberättelsen för föreningen

Katrineholms skyttar har under 2007 fått en ny medlem i klubben, Joakim T.

Katrineholms skyttar (KS) har haft skjutningar varje vecka hela året förutom juli och under juluppehållet.
En gång i månaden har minst två från styrelsen varit närvarande.
Delar av vårterminen och höstterminen var KS inhyrda i Duveholmshallen´s skjutlokal med vardera tio sammankomster,
övrig tid har skjutningen skett på Dammängens pistolbana.

 

KS har en representant i styrelsen för Dammängens samarbetsförening (Jenny H) som bildades under 2006.
Samtliga skytteklubbar i Katrineholms kommun är representerade i Dammängens samarbetsförening.

 

KS fick hjälp av bygglinjen Duveholms gymnasiet, att bygga en handikappramp
till 25m banan på Dammängen
KS har avyttrat en Glock 17 till Robert E och köpt ett vapen av polisen K-holm, 1st Hi-standard kal 22.

 

En studieresa genomfördes under sept månad till en vapenbutik i Norrköping, Vapenbolaget.
På denna resa deltog 6 av klubbens medlemmar och resan resulterade i att klubben lånade hem 4 st vapen av kaliber 22 och 357.
Medlemmarna stannade även på restaurang Golden Bangkok och avnjöt en gemensam middag.

 

KS hade inga skyttar anmälda till det årliga riksmästerskapet.

Klubben har dessutom haft klubbmästerskap, 3st deltävlingar varav de 2 bästa räknas.
15 deltagande i klass 2.


 

Resultat:

1:a Kenneth K

2:a Christian Ö

3:a Jan-Olov P

Resultat deltävlingar: 4/6 Christian Ö. – 24/9 Rolf R. – 6/12 Jenny H

 

En representant från hemvärnet, Jocke T, även medlem i KS, har haft förevisning och provskjutning av AK 4 för KS.

 

Ingmari S har kvalificerat sig för licens på kaliber 22.

 

Medlemsantalet den 31 dec 2007 var 17 stycken, varav 15 är aktiva skyttar.

 

8.      Genomgång av kassaberättelse för 2007

Ordförande Hans Eriksson redovisar föreningens ekonomi, se bifogat dokument.

Kassaberättelsen godkändes.

                

9.      Ansvarsfrihet för styrelsen

Ja

 

10.  Höjning av pris ammunition

Beslut om höjning av priset för 9 mm ammunition till 100 kr asken.                  

 

11.  Val av ordförande, suppleanter, sekreterare, materialförvaltare, säkerhetsansvarig och revisor

 

Val av ordförande                               1 år                Hasse Eriksson

Val av sekreterare                               2 år                Jenny H            

 

Val av 2 suppleanter                           1 år               Robban E               

                                                                                 Jocke T

 

Val av materialförvaltare                    2 år                J-O P

 

Val av säkerhetsansvarig                     2 år                J-O P

 

Revisor                                               2 år                Rolf R                  

 

12.  Mötets avslutande samt prisutdelning

Årsmötet avslutades av ordförande som även tackade för visat intresse samt förrättade prisutdelning..

 

Vid protokollet

 

Mötets sekreterare Jenny H

 

Justeras:

       Ordförande H Eriksson

 

 

Tillbaka